Update Augustus

Regel-update

Nieuwe Calls
Command

De zin (5 a 10 woorden) die navolgend aan het woord command wordt gegeven, dient opgevolgd te worden. Dit command kan schadelijk zijn voor het doel, het command verloopt na 5 minuten automatisch of tot het command volbracht is.

Weakness

Je voelt je zwak en misselijk en kan niet meer effectief vechten of magie gebruiken. Je bent wel in staat om te lopen, maar niet snel. Duur 5 minuten.

Vaardigheden

Sereniteit

Uitgebreid om nu ook de call <command> te negeren. De vaardigheid zelf is onveranderd gebleven.

Missen

De effecten van de volgende missen ontvangen een duratie van maximaal een uur.

  • Mis van Bescherming
  • Mis van Moed
  • Mis van Zegening
  • Mis van Oriëntatie

Note vanuit spelleiding: Het was nooit de intentie om het effect van een mis oneindig te laten duren. Excuses voor enige onduidelijkheid op dat gebied.

Mis van Moed

Krijgt daarmee ook een aanpassing dat het effect weg is zodra het eerste effect op je gecalled wordt.

Note vanuit spelleiding: We herinneren iedere speler er graag aan dat het effect van een mis sterker wordt naarmate er meer volgelingen (personen) bij de mis aanwezig zijn. De effecten in het boek zijn die minimale voorwaarden en een effect waar een mis aan moet voldoen. Hierdoor kan het geschreven effect dus vaak beter uitpakken als je mis groter is.