De Geschiedenis

Dalaria kent een rijke geschiedenis; al deze gebeurtenissen zijn (tot zekere hoogte) bekend bij de gewone bevolking. Niet iedereen weet de details ervan, maar men zal er zich wel altijd van bewust zijn.

De expeditie naar “Hearthlands Heuvel” – 895:2

De Koning wil graag uitbreiden en verloren gebieden terugpakken in de naam van het Koninkrijk. Hij besluit daarom te investeren in diverse expedities die vertrouwen op de dapperheid van de burgers in zijn land.


Aanslag op de Koning – 870:2

Op Koningsdag ontsnapt de koning ternauwernood aan een aanslag. Hij overleeft de aanslag dankzij zijn persoonlijke adviseur en een aantal dappere gasten die zich opwerpen als ware helden.


De unie van coöperatie – 779:2

Dezelfde individuen die gestreden hadden voor de gelijke behandeling van de “kleine rassen” zorgen er hier ook weer voor dat hun stem gehoord wordt. De kerken en religies gaan hier uiteindelijk in mee en de wetten van het land worden aangepast.


De opleving – 769:2

Onder leiding van een aantal individuen worden en gesprekken gevoerd met het Eden Bevrijdings-Front en komt er eindelijk een einde tussen spanningen die bestaan tussen de mensen en de andere rassen. Vele nieuwe rassen doen hun intrede in de samenleving van Dalaria.


Het Eden Bevrijdings-Front – 755:2

Een aantal elfen en andere minderheidsrassen hebben het gehad met hun lagere positie in de sociale kringen en beginnen aanslagen te plegen om hun stem te laten horen.


De groene vrede – 685:2

Hoewel er nooit een officiële verklaring van oorlog is geweest met de goblins en nooit officieel vrede is getekend, lijken de goblins zich ineens rustig te houden. Na 4 jaar geen goblin-aanvalsgroepen meer gezien te hebben verklaart het Koninkrijk ‘vrede in het noorden’.


De oprichting van de Ordo Solaris – 656:2

De Kroon geeft officieel erkenning aan een tot dan toe onbekende organisatie: de Ordo Solaris. Zij hebben tijdens de goblinoorlog een hand gehad in het bewaken van de orde binnen het Koninkrijk.


Kasteel noord en de muur – 632:2

De goblin incursies bereiken hun hoogste punt en de Kroon besluit de bergpas naar het noordelijke deel van het continent af te sluiten. Bij een bergpas genaamd “Styx’s weg” wordt een groots fort gebouwd onder bescherming van een groot leger.


De groene oorlog – 618:2

Het koninkrijk wilt graag uitbreiden achter de bergen in het noorden. Het koninkrijk heeft zijn eerste ontmoeting met een ras dat bekend staat als goblins.

Dit verloopt niet soepel en na een aantal jaren van spanningen en ongemakkelijke relaties verklaart het koninkrijk Dalaria officieel de oorlog aan de Goblin-stammen.


Het jaar van herstel – 570:2

Onder leiding van de pas gekroonde Koning Christopher von Lelien de 1ste beginnen, na de vredesonderhandelingen met het keizerrijk, landelijk grote herstelwerkzaamheden. Hierbij investeert de koning veel van zijn eigen persoonlijke rijkdommen en verzekert daarmee de liefde van het volk.


De slag om Eastcoast – 567:2

De beslissende slag om Ostufer (nu Eastcoast) is een verpletterende slag voor het Keizerrijk. Onder leiding van Admiraal Athtar van Brill vernietigt de kolonie meer dan de helft van de keizerlijke vloot zonder zelf veel schade op te lopen. Het keizerrijk verliest hiermee zijn grootste troef.


De onafhankelijkheids oorlog – 522:2

Nu Christopher von Lelien niet enkel een lokaal gevaar is voor het Keizerrijk, maar daadwerkelijk bondgenoten maakt onder de adellijke families in de kolonie, is een oorlog onontkoombaar. Een aantal steden, waaronder Heidelberg, Eastcoast, Krafting en Antler Mill verklaren zich onafhankelijk en geven daarmee een oorlogsverklaring af aan het Keizerrijk.


De rebellie van de Blauwe Banieren – 518:2

Onder leiding van de in ballingschap gedwongen heer Christopher von Lelien komt de bevolking van Heidelberg in opstand tegen het corrupte Keizerrijk.

Aanvankelijk krijgt de rebellie weinig voet aan de grond in de kolonie, maar na de ontdekking van duistere magie en totale manipulatie van de bevolking is het hek van de dam.


De vorming van de Daghar Mar woestijn – 503:2

Het ooit zeer vruchtbare gebied genaamd Daghar Mar verandert op alarmerend tempo in een woestijn. De lokale adel roept de noodtoestand uit en een keizerlijk onderzoek wordt ingesteld om dit te stoppen.


De Landing – 450:2

Een expeditie van mensen vanuit het Keizerrijk onder leiding van hun prins Balthazar vertrekt naar onbekende gebieden. Na een aantal weken op zee te hebben doorgebracht en aan het einde te zijn van hun voorraden, komen ze uiteindelijk aan op het tot dan toe onbekende continent dat Dalaria genoemd zal worden.