De Facties

Binnenlandse Facties

De hieronder genoemende facties komen allen voor binnen het koninkrijk Dalaria en zijn algemeen bekend onder de gewone bevolking. uiteraard zijn er nog andere facties aanwezig, echter deze zijn verborgen of worden niet beschouwd als algemene kennis.

De Kroon

Het koninkrijk Dalaria is een relatief jonge natie in vergelijking met het Keizerrijk. Ze verklaarden zichzelf onafhankelijk in het jaar 522 van het tweede millennium door de leider van de “Blauwe Banieren” te kronen tot nieuwe koning.

De huidige koning is Marcus von Lelien de Derde.


Het Koninklijke Gilde der Magie

Het Koninklijke Gilde der MagieVoorheen bekend als het Keizerlijk Hof van Magisters en gesticht door de Magister Barthelume. Na de oorlog tegen het Keizerrijk werd het Hof hernoemd naar zijn huidige naam.

Het gilde ziet het als zijn taak om andere inwoners van het land Dalaria op te leiden in de kunst van magie, met de steun en goedkeuring van de Kroon.

Hoewel de Ordo Solaris werd gevormd binnen het Koninklijke Gilde der Magie, is het niet de leider van de Ordo Solaris, maar is de Ordo een organisatie op zich.


Ordo Solaris

De oorsprong van de Ordo Solaris ligt in de rangen van het Het Koninklijke Gilde der Magie. Het was in het jaar 625:2 dat de Groene Oorlog zo hevig werd dat de koning de noodzaak zag om meer troepen naar het front te sturen.

Omdat het leeuwendeel van de troepen verdwenen was en de lokale milities onderbezet waren, had de duistere onderwereld vrij spel om te doen en laten wat ze wilden. Criminaliteit begon zich als een ware plaag over het land te verspreiden. Dit veranderde door de inmenging van de Ordo.

Leden van het Koninklijke Gilde der Magie zette een ruwe burgerwacht in onder de naam Ordo Solaris, de orde van de Zon. Om op die manier criminelen op te sporen en uit te schakelen. Het was een succes en de misdaadcijfers daalden drastisch. De Ordo Solaris werd daarom benaderd door leden van de Kroon, en de Ordo werd niet langer een geheim genootschap maar een officieel wettelijk erkende organisatie. Ze dienen nu als speciale kracht van gerechtigheid, loyaal aan de kroon, maar niet direct onderworpen aan zijn wil.


De Unie der Handelaren

Alle handelaren in Da’lar worden opgeleid door een van de vele takken van “De Unie der Handelaren”. Iedere tak van de unie der handelaren heeft zijn eigen regels waar zijn leden zich aan dienen te houden.

Handelaren die zich niet aan de regels van hun Unie houden, worden uitgezet. Deze uitzetting wordt vaak voorafgegaan door een groots proces, waarbij het voormalige lid wordt ontdaan van zijn bezittingen. Deze worden vervolgens geconfisqueerd door de Unie. Velen fluisteren dat deze processen niets meer zijn dan een show.


Het gilde van mijnwerkers

In de beginjaren van het land waren er veel kleine verenigingen en verzamelingen van individuen die hun eigen mijn (of mijnen) bezaten. De competitie om de beste locaties te vinden voor de winning van erts en mineralen was moordend (letterlijk) en leidde uiteindelijk tot gildenoorlogen.

Burgers waren erbij betrokken en werden vaker wel dan niet gedwongen partij te kiezen. Ingrijpen van de Kroon was nodig om orde op zaken te stellen. De onderhandelingen werden gestart en de leiders van de verschillende groepen kwamen bij elkaar.

Besloten werd dat alle groepen bij elkaar moesten komen om een ​​grote organisatie te vormen. Op die manier werd de oude concurrentie voorkomen en behoorde het moorden tot het verleden.


Buitenlandse Facties

Deze facties zijn algemeen bekend onder de normale bevolking, maar vinden hun oorsprong buiten het koninkrijk.

Het Keizerrijk

Het Keizerrijk bestaat al vele millennia en is bijna een constante in de wereld van Ul’bar. Uiteraard is het Keizerrijk niet altijd geheel stabiel geweest, maar op de een of andere manier slaagde het er toch in om dat allemaal te overleven.

Onder leiding van de trotse en standvastige Keizer hebben ze een groot deel van de oude wereld in het oosten veroverd en hebben ze hun zinnen gezet op de ongerepte landen van het westen.


De Damakus Kabal

Afkomstig van een eilandengroep in het zuiden van het rijk en het zuidoosten van het koninkrijk Dalaria. Er is niet veel bekend over deze cabal, alleen dat het bestaat uit een ras genaamd Damakazian.

De Kabal lijkt geen centrale regering te hebben en te bestaan ​​uit vele kleine stadstaten die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke visie waarbij ze worden geleid door verschillende handelsprinsen.