De Geografie

Het koninkrijk Dalaria ligt in een grotere wereld die bekend staat als Ul’bar. Het is een zeer oud elfenwoord dat zijn ware betekenis verloren heeft in de tijd.

Elk avontuur binnen de Kronieken van Dalaria vindt plaats in het koninkrijk zelf, maar facties van buiten het koninkrijk zijn nog steeds te vinden of te horen in deze avonturen.Het koninkrijk

Het land van Dalaria werd ontdekt door het Keizerrijk in het jaar 450:2 (keizerlijke kalender). Het is door de jaren heen gekoloniseerd en in kaart gebracht. Er zijn op dit moment 10 provincies (of gewesten):

  • Larfluss: De Koninklijke provincie en onder directe leiding van Koning Marcus von Lelien de Derde. Het centrum van kennis en macht ligt in deze provincie. Larfluss wordt ook beschouwd als de meest financieel- en cultureelrijke provincie van het land.
  • Daghar Mar: Geregeerd door Hertog Seth Barker de III. Daghar Mar is de voornaamste handelsprovincie van het koninkrijk. Veel goederen worden hier geleverd in de stad Saafhaven. Zout wordt gewonnen in de zoutvlaktes door arbeiders en gevangenen.
  • Von Lelien: Van origine valt deze provincie onder de leiding van de Von Lelien Familie. Echter na de verkiezing naar koningsschap valt de directe regering van deze provincie onder de leiding van zijn nichtje, Hertogin Gwendolyn von Stein. Als meest centrale provincie in het land dient Von Lelien als een belangrijk knooppunt tussen het noorden en het zuiden van het koninkrijk.
  • Wrapcaster: Deze provincie wordt geregeerd door Markies Eddard von Trap. Een provincie met weinig in de vorm van export of import. Troepen van de kroon worden hier getraind in Wrapcaster castle.
  • Esamond Mill: Geregeerd door Hertog Samuel von Mill. Een provincie waar hout en graan de voornaamste vorm van inkomsten is. Het beste hout wordt hier gewonnen: de meeste schepen van de koninklijke marine zijn ook gemaakt van Esamonds Eiken.
  • Nordman: Deze provincie wordt geregeerd door Hertog Manheim von Brill. De Nordman province staat vooral bekend om de export van ijzererts, goud en diverse ruwe grondstoffen.
  • Noordelijke Ostschaft: Deze provincie wordt geregeerd door Hertogin Adelle de Heidelberg. Een provincie die vooral bekend staat om de import en export van goederen en export van de vruchten van de zee.
  • Zuidelijke Ostschaft: Wordt geregeerd Hertogin Theodoor von Karstein. Deze provincie heeft een gemixte export van hout en steen.
  • Sudman: Geregeerd door Markies Richard von Shein. Sudman wordt beschouwd als de armste provincie van het land en heeft weinig natuurlijke grondstoffen. Men leeft vooral van de visvangst en sporadische houtkap.
  • Sudman eiland: Geregeerd door Markies Danick de Rohas. Dit eiland huist het hoofdkwartier van de Koninklijke marine. De meeste schepen liggen dan ook hier voor anker als zij niet op patrouille zijn.

Echter, het is een groot continent en er zijn nog vele plekken onaangeraakt of onontdekt. Geruchten gaan dat de Kroon druk bezig is met plannen om verloren grond opnieuw te koloniseren.De nederzettingen

Da’lar

Hoofdstad van het Koninkrijk met ongeveer 15.000 inwoners.

Da’lar is de machtige en trotse hoofdstad van het Dalariaanse Koninkrijk en de zetel van de macht van de Dalariaanse monarchie. Da’lar dient als een echt cultureel centrum en vormt het centrale punt van de beschaving op het schiereiland Dalarian.

Het Koninklijke Gilde der Magie heeft hier zijn grootste instituut en ook het prestigieuze Ordo Solaris heeft hier zijn grootste vestiging.

Verder leeft de stad voornamelijk van commercie en visserij. Het heeft één van de grootste havens in het koninkrijk, alleen geëvenaard door de haven van Saafhaven.


Saafhaven

Grote, stad van ongeveer 15.000 inwoners.

Saafhaven, gelegen in het westen van het Dalarian schiereiland, dient als de belangrijkste handelshaven van de westkust van het Koninkrijk. De nieuwste producten arriveren hier van over de hele wereld. Vanuit de natuurlijke rivierdelta waarop de stad is gebouwd worden goederen verder het Koninkrijk in vervoerd. Saafhaven wordt omringd door zoutvlaktes.

Hoge welvaart voor iedereen en hoge straffen voor ieder die de wet overtreedt; dat is het motto van deze stad.


Brill

Kleine stad van ongeveer 10.000 inwoners.

Brill is de op twee na grootste stad van het koninkrijk, maar niet minder belangrijk dan nummer één en twee. Qua hulpbronnen is Brill zelfs veruit de belangrijkste stad. Hier wordt meer dan tachtig procent van het Dalariaanse ijzererts gewonnen door arbeiders in dienst van het mijnbouwgilde.

De stad heeft enkele korenvelden, maar het meeste voedsel komt binnen via handel over de rivier. Het dorp is erg afhankelijk van die rivier, zowel voor voedsel als voor transport. Tegenwoordig is het water vervuild door de mijn, maar vroeger werd er ook veel gevist. Het mijnbouwgilde onderneemt weinig tegen de vervuiling.

Toch heeft het mijnbouwgilde de stad ook veel goeds gebracht, en zonder hen zou Brill niet de stad zijn die het nu is.


Kingscross

Kleine stad van ongeveer 9.500 inwoners.

Kingscross is een thuis weg van huis voor de Dalariaanse monarchie. Ze hebben hier een groot landgoed dat vaak wordt gebruikt om vooraanstaande gasten uit het hele koninkrijk en ook internationale hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen. De inwoners van Kingscross zijn over het algemeen erg enthousiast over de monarchie vanwege de speciale voordelen die deze gasten met zich meebrengen.

Kingscross is ook een centraal knooppunt voor handel: als de grootste stad tussen Saafhaven en Da’lar dient het als een distributiepunt voor beide havens en ontmoetingspunt van verschillende handelsroutes die in bijna elke windrichting gaan.


Heidelberg

Kleine stad van ongeveer 9.000 inwoners.

Een sterk verdedigbare stad gelegen in het noordoosten van het Koninkrijk Dalaria, dat is Heidelberg. Meerdere wegen die naar het zuiden leiden, gaan door dit kleine bolwerk. Tijdens de noordelijke oorlog én tijdens de onafhankelijkheidsoorlog was Heidelberg van het grootste belang als pleisterplaats voor grondtroepen. Het deed tijdens beide oorlogen dienst als verzamelplaats voor grondtroepen en als uitvalsbasis.


Antler Mill

Kleine stad van ongeveer 7.500 inwoners.

Gelegen nabij de bron van een rivier, een meer in het noordoosten en bossen in het noordwesten, heeft Antler Mill een overvloedige selectie van hulpbronnen. De geweldige ligging en diversiteit aan grondstoffen maakt Antler Mill de uitverkoren locatie voor menig ambachtsman. De meest getalenteerde zilversmeden, naaisters en klokkenmakers komen hier vandaan.

Lokale legendes vertellen ook over iets dat “De Kluizenaar van Antler Mill” wordt genoemd. De meeste mensen die door het bos gaan mijden de plaats waar deze kluizenaar wordt gezien. Degenen die beweren hem te hebben gezien, deden dat alleen van een afstand, waarna hij verdween wanneer hij werd benaderd. Er wordt gefluisterd dat deze Kluizenaar van Antler Mill een oude geest is.


Eastcoast

Kleine stad van ongeveer 6.200 inwoners.

Eastcoast is de tweede handelshaven aan de oostkust van het Dalarian schiereiland en is veel kleiner dan Da’lar. Dit komt voornamelijk door verschillende barrièreriffen die het moeilijk maakt om over de zee in de buurt van het stadje te navigeren; veel schippers willen niet het risico lopen hun schepen aan de grond te laten lopen.

Momenteel is Eastcoast vooral een vissersplaats, maar in de tijd van de Onafhankelijkheidsoorlog was het stadje van het grootste belang in de strijd tegen het Keizerrijk. Veel schepen van de Koninklijke Marine gebruikten deze locatie als uitvalsbasis en gebruikten de riffen als natuurlijke verdediging tegen een binnenvallende vloot.Punten van interesse

Kasteel Zeepost

Klein dorp van ongeveer 1.000 inwoners.

Kasteel Zeepost fungeert als een buitenpost van de Koninklijke Marine. De Marine zorgt voornamelijk voor het controleren van schepen op verdachte lading en patrouilleert op zee tegen piraterij. Rond de marinebasis heeft zich een klein dorpje gevormd. Hun voornaamste bron van inkomsten is de visserij.


Kasteel Noord

Gehucht van ongeveer 400 inwoners.

De muur en kasteel Noord zijn gebouwd in het jaar 632 (2de millennium). Het imposante bouwwerk werd ooit in opdracht van de Kroon gemaakt tijdens de noordelijke slag. De locatie van de muur werd zorgvuldig gekozen onder het professionele toezicht van de bouwmeesters. Om in een toch al moeilijke tijd zoveel mogelijk grondstoffen te sparen, werd gekozen voor een plek waar het landschap al voordelen bood aan een verdedigingsleger.

Door de vele hoge rotsformaties vormt de omgeving een natuurlijke trechter waar geen grote hoeveelheid troepen doorheen zouden kunnen trekken. In feite beslaat de eigenlijke muur slechts een klein deel van de noordgrens. Alleen de openingen die breed genoeg zijn voor grote legers werden dichtgebouwd en versterkt.


Het Arcus Instituut

Gehucht van ongeveer 200 inwoners.

Het Arcus-instituut is het belangrijkste kenniscentrum binnen het koninkrijk Dalaria. Het is gelegen aan een van de oer-lijnen die door het Koninkrijk lopen, maar niet op een van de oer-knooppunten, zoals het College van Magiërs.

Het is vernoemd naar een van de stichters en indieners van de constructie: de elfengeleerde Remi Arcus. Het Arcus Instituut heeft een trotse geschiedenis van onderzoek naar verschillende onderwerpen zoals magische artefacten, historische momenten, archeologie, spirituele zaken en theologie.


Baai van Hoop

Natuurlijke locatie

Het eerste stuk land dat tijdens de expeditie in het jaar 450 in zicht kwam is de Baai van Hoop. Hier landde de Keizerlijke expeditievloot. De Baai is een van de weinige plaatsen die vrij onaangetast is door de samenleving sinds een Koninklijk Besluit in het jaar 530 om de “Geschiedenis van het Land” te beschermen. De enige uitzondering hierop is dat er elk jaar op de 1ste t/m 5de Lumonat (de dag van de landing) een groots festival wordt gehouden.


Restored Hearthlands

Natuurlijke locatie

Tot het jaar 768 van het tweede millennium was er niet veel bekend over dit gebied, alleen dat het ooit de plaats was van een verschrikkelijke strijd tussen de horde van de kobolds en de Kroon. Er wordt gezegd dat de Hearthland ooit een rijke grond was, zeer geschikt voor het verbouwen van gewassen. Maar vandaag de dag is er niemand meer die dit heeft meegemaakt. De lokale bevolking beweert dat ze ’s nachts de geesten van gekwelde soldaten kunnen zien ronddwalen als dwalende lichten in het moeras.

Na de gebeurtenissen van het herstel van het evenwicht, heeft deze locatie een enorme toename van flora en fauna gezien. Onlangs is gebied door de Kroon veilig genoeg bevonden om er doorheen te reizen en heeft het daarbij een nieuwe naam gekregen de “Restored Heartlands”. Toch beweren sommige bewoners dat de lichten van de verloren zielen van tijd tot tijd nog steeds zichtbaar zijn…


Het Hart van Dalaria

Natuurlijke locatie

Het Hart van Dalaria is het grootste woud van het continent en bij koninklijk besluit tot verboden gebied voor verstedelijking verklaard. Dit weelderige woud vormt het hart van het continent en wordt algemeen beschouwd als een wonder van de natuur.

Ondanks dat het verboden is nederzettingen te stichten, betekent dit niet dat hier niemand woont; verschillende Primal Magiers maken kleine kampen aan de randen van het bos om waakzaam te blijven.


De zoutvlaktes

Natuurlijke locatie

Ten noorden van Saafhaven liggen de zoutvlaktes, een gebied dat volgens geologen van het mijnbouwgilde uit een binnenzee ontstond. De toegang tot de zee in dit gebied is waarschijnlijk geblokkeerd door grote aardverschuivingen. Een heuvelrug aan de kust versterkt dit vermoeden.

Op dit moment wordt het door handelaren in Saafhaven gebruikt om hun zoutvoorraad te vergroten. Verschillende kostbare kristallen worden hier met enige zeldzaamheid gevonden. Het klimaat maakt grootschalige mijnbouwactiviteiten echter onmogelijk. De temperatuur overdag is erg hoog, wat fysieke arbeid onmenselijk maakt.