Kalender

Dalaria I.IV
1 t/m 3 september 2023

Commandant Marcella Brodi was uitgeput maar voldaan na het leiden van een slopende veldslag tegen de goblins. De moed en het strategisch inzicht van haarzelf en leden van de expeditie hadden de overwinning opgeleverd, maar de prijs was hoog. Vele van dappere expeditieleden waren gewond geraakt en sommigen waren ternauwernood aan de dood ontsnapt. Het was een zware beproeving geweest, maar ze hadden standgehouden en de vijand verslagen.

Terwijl Marcella de gewonden liet verzorgen en de troepen hun wonden likten, bleef er echter nog steeds een groot probleem onopgelost: de verdwenen karavaan. Door een mysterieuze reiziger was ze erop attent gemaakt dat een belangrijke handelskaravaan enkele dagen geleden spoorloos verdwenen in het dichte bos dat grensde aan het slagveld. Het was alsof de aarde hen had verzwolgen. Marcella wist dat ze niet zou rusten voordat ze de karavaan had gevonden en degenen die verantwoordelijk waren voor hun verdwijning ter verantwoording had geroepen.

Dalaria I.III – Uitdagingen aan de frontier
5 t/m 7 mei 2023

‘Goblins, waarom zijn er nu ineens weer goblins?’
Marcella Brodi zat peinzend in haar kantoor. Ze richtte deze vraag aan de groep avonturiers en inwoners van de Hearthland Hold die zich hadden verzameld.

‘Het groene kwaad is niet zomaar terug, niet enkel dat,’ antwoordde een avonturier. ‘De schermutselingen met de Sahugish worden ook steeds gevaarlijker. Iéts lijkt hen kracht te geven…’

Dalaria I.II – Hearthlands Hold
9 t/m 11 september 2022

De Hearthlands Hold is dan eindelijk geopend, maar tegen welke prijs? Het idee van een rustige nederzetting lijkt er vooralsnog niet in te zitten voor de dappere kolonisten…

Er is hier in het verleden duidelijk iets vreselijks gebeurd wat nog zijn effecten heeft in het heden. Wie heeft deze plek zo gecorrumpeerd, en waarom?


Dalaria I.I – De tocht naar Hearthlands Hill
15 t/m 17 apr 2022

De Kroon heeft verklaard dat zij weer wilt investeren in de wederopbouw van verloren gebieden. Een van deze plekken is Hearthlands Hill ten noorden van New Pyre.

Op deze plek staat de ruïne van het eens trotse fort Hearthlands Hold dat tijdens de groene oorlog verloren is geraakt. De Kroon zoekt individuen om deze plek te onderzoeken en weer leefbaar te maken.