Kalender

2025

Dalaria I.VII – T.b.d.
25 t/m 27 april 2025

T.b.d.

Dalaria I.VIII – T.b.d.
26 t/m 28 september 2025

T.b.d.


Dalaria I.V – Midzomer
19 t/m 21 april 2024

Een zucht van opluchting vloeide door de Hearthlands Hill. Eindelijk was één van de plekken die ervoor zorgde dat de Mortal Realms en de Veil te dicht bij elkaar kwamen gesloten. Gestaag verdampte de kille mist die tot voor kort voor de mijn hing. De koude die de avonturiers tot voor kort in hun botten voelde maakte eindelijk weer ruimte voor de warme zomer lucht. Met een gevoel van voldoening en prestatie keken zij elkaar aan. Bij sommige waren de wondes van bevriezing nog duidelijk zichtbaar.

Helaas was het euforische gevoel van deze overwinning van korte duur. De aanvallen van de slachtoffers van de spore-ziekte kwamen in grote aantallen op de burcht af. Hoewel hun initiele aanvallen relatief makkelijk af te slaan lijken, worden ze duidelijk steeds sterker en het lijken er niet minder te worden. Zouden de inwoners van de Hold deze nieuwe uitdaging het hoofd kunnen bieden?

En dan is er nog het schaduw wezen dat zich verstopt in de bossen…

Dalaria I.VI – De tip van de Sluier
30 augustus t/m 1 september 2024

Het midzomer was voor veel inwoners een groot succes. Er werd gedanst en gelachen, het was een pracht van bloemen en gelach. De duisternis die de laatste weken naar de Hearthlands Hold leek te kruipen, werd hiermee verlicht.

Echter in de regio ging de verandering in de natuur door. De wezens, die Primal Spirits werden genoemd, doolden nog rond en waren stiekem meer agressief dan voorheen. Ook was er een krachtig mysterieus wezen gezien in het woud die bezig was met het beheren of beschermen van deze veranderingen.

Ook was er een explosie gesignaleerd op de akkers van de familie Kortekauw waarbij een gevaarlijk en mysterieus voorwerp is gevonden.


2023

Dalaria I.III – Uitdagingen aan de frontier
5 t/m 7 mei 2023

‘Goblins, waarom zijn er nu ineens weer goblins?’
Marcella Brodi zat peinzend in haar kantoor. Ze richtte deze vraag aan de groep avonturiers en inwoners van de Hearthland Hold die zich hadden verzameld.

‘Het groene kwaad is niet zomaar terug, niet enkel dat,’ antwoordde een avonturier. ‘De schermutselingen met de Sahugish worden ook steeds gevaarlijker. Iéts lijkt hen kracht te geven…’

Dalaria I.IV – Opkomst van de Natuur
1 t/m 3 september 2023

Commandant Marcella Brodi was uitgeput maar voldaan na het leiden van een slopende veldslag tegen de goblins. De moed en het strategisch inzicht van haarzelf en leden van de expeditie hadden de overwinning opgeleverd, maar de prijs was hoog. Vele van dappere expeditieleden waren gewond geraakt en sommigen waren ternauwernood aan de dood ontsnapt. Het was een zware beproeving geweest, maar ze hadden standgehouden en de vijand verslagen.

Terwijl Marcella de gewonden liet verzorgen en de troepen hun wonden likten, bleef er echter nog steeds een groot probleem onopgelost: de verdwenen karavaan. Door een mysterieuze reiziger was ze erop attent gemaakt dat een belangrijke handelskaravaan enkele dagen geleden spoorloos verdwenen in het dichte bos dat grensde aan het slagveld. Het was alsof de aarde hen had verzwolgen. Marcella wist dat ze niet zou rusten voordat ze de karavaan had gevonden en degenen die verantwoordelijk waren voor hun verdwijning ter verantwoording had geroepen.


2022

Dalaria I.I – De tocht naar Hearthlands Hill
15 t/m 17 apr 2022

De Kroon heeft verklaard dat zij weer wilt investeren in de wederopbouw van verloren gebieden. Een van deze plekken is Hearthlands Hill ten noorden van New Pyre.

Op deze plek staat de ruïne van het eens trotse fort Hearthlands Hold dat tijdens de groene oorlog verloren is geraakt. De Kroon zoekt individuen om deze plek te onderzoeken en weer leefbaar te maken.

Dalaria I.II – Hearthlands Hold
9 t/m 11 september 2022

De Hearthlands Hold is dan eindelijk geopend, maar tegen welke prijs? Het idee van een rustige nederzetting lijkt er vooralsnog niet in te zitten voor de dappere kolonisten…

Er is hier in het verleden duidelijk iets vreselijks gebeurd wat nog zijn effecten heeft in het heden. Wie heeft deze plek zo gecorrumpeerd, en waarom?