Het Pantheon

Het pantheon is over de gehele wereld van Ul’bar bekent, en iedere burger is op zich op de hoogte van het bestaan van deze goden. Gezien de setting polytheistisch is, is het voor de gewone burger niet nodig om zich te binden aan één godheid (hoewel dit wel mag natuurlijk). Alleen de geestelijken binden zich aan het pad van één godheid.Eden & Amon

De tweeling goden: Eden (vrouwelijk) en Amon (mannelijk) belichamen samen de levenscyclus die elk schepsel doormaakt, beginnend met het leven in de wieg van Eden wanneer ze geboren worden en eindigend met dood in de armen van Amon wanneer ze sterven.

Soms denken personen ten onrechte dat Eden goed is en Amon slecht vanwege de essenties waar ze voor staan. Dit is echter niet waar: ze regeren onbevooroordeeld en waken gewoon over deze aspecten van de werkelijkheid.


Lux

Lux is de poortwachter van de Mortal Realms (lore) en bewaker van nieuwe zielen tijdens hun reis van de Primal langs de Elemental Pillars naar de Mortal Realms. Lux’ doel is om ervoor te zorgen dat zielen niet afdwalen tijdens hun ascentie naar de sterfelijke domeinen. Lux is de broer van Styx.


Sylven

Sylven is de god van de natuur en het leven in het wild. Hoewel hij zelden tot nooit direct spreekt tot zijn volgelingen en verkiest te communiceren door middel van abstracte beelden, is hij een van de weinige goden waarvan gedocumenteerd is dat hij zichzelf daadwerkelijk aan zijn volgelingen laat zien. 


Kordus

Kordus is de god van eer en strijd. Hij waardeert kracht van geest en lichaam en staat niet gunstig tegenover moedwillige vernietiging en dom machtsvertoon. 

Kiezen om genade te tonen tijdens een goed gestreden gevecht of om een ​​tegenstander te bevechten die groter (of sterker) is dan jijzelf, wordt door Kordus als iets positiefs gezien.


Fortuna

De gracieuze en vriendelijke godheid van het geluk dankt haar indrukwekkende populariteit aan haar dominantie over nauwe ontsnappingen en gelukkige ontdekkingen. Dit maakt haar een favoriet onder zowel avonturiers als gelukszoekers.


Libra

De god van kennis en wijsheid. Er wordt gezegd dat Libra een god is die nooit stopt met studeren. Bidden tot Libra is zoeken naar antwoorden: als Libra niet antwoordt, is hij bezig met een antwoord te zoeken. Libra wordt meestal beschouwd als een welwillende god die welwillend kijkt naar degenen die kennis zoeken, maar met minachting naar degenen die dat niet doen.


Amrion

Amrion is de godin van vrede en genezing. Ze houdt niet van de dood en is geen vriend van de god Amon en Kordus. Ze kijkt met gunst en genade neer op de genezers van de wereld, degenen die voor anderen zorgen en degenen die voor het leven zorgen.


Dio

God van de drank, creativiteit, en alle soorten kunst. Veel verhalenvertellers en barden bidden tot deze godheid in hoop op zijn zegening en inspiratie. 


Mene

De godin van de maan en van de nacht. Mene staat voor rust en spiritualiteit. Veel zieners en waarheidszoekers zoeken haar wijsheid om een ​​glimp op te vangen van de toekomst en wat het lot voor hen in petto heeft. Mene is niet welwillend of goedaardig en lijkt te werken in overeenstemming met een groter plan dat alleen zij kent.


Mida

De godin van handel en commercie. Mida is een wispelturige godin en kan gemakkelijk worden verleid met snuisterijen en glanzende offers bij haar heiligdom. Veel handelaren kiezen er voor om bij haar altaar te bidden, omdat ze vaak gunsten verleent die de inkomsten vele malen meer verhogen dan wat wordt aangeboden. Het is bekend dat ze haar metgezel Cissa, een kleine ekster, naar de sterfelijke wereld stuurt om de offers bij haar altaar te verzamelen.


De Drie Zusters

De drie zussen Cordelia, Coral en Mira zijn de beschermgodinnen van zeelieden en oceaanbewoners.

  • Cordelia staat bekend als verraderlijk (zoals de oceaan kan zijn). Zeelieden smeken haar vaak in moeilijke tijden om hun ziel te sparen. 
  • Coral is de gematigde zus. Zeemannen die op zoek zijn naar een veilige reis brengen haar offers in de hoop dat haar wezen degene is die tijdens de reis bij hen is.
  • Mira is de zus die bekend staat als bemiddelaar tussen Cordelia en Coral.

Styx

Styx is de broer van de god Lux. Styx is de god van de pas overledenen. Hij zorgt ervoor dat alle zielen veilig aankomen bij het hof van Amon. Hij brengt de zielen over de Veil naar de grote Celestial Void voor oordeel. Het is zijn doel om ervoor te zorgen dat zielen niet vast komen te zitten of verloren gaan in de Veil.