Basis Informatie

De wereld van Dalaria heeft een rijke geschiedenis vol mysteries die verzadigd zijn met magie en goden (zowel oude als nieuwe). Dit heeft een diepgaande invloed gehad op de Dalarische samenleving en haar inwoners. Veel aspecten van het dagelijks leven laten dit zien: van magiërs die geheimzinnig onderzoek en rituelen uitvoeren tot priesters die de goden om hulp vragen in tijden van nood.

Het koninkrijk Dalaria is een vrijbevochten natie. Voorheen stond het onder de heerschappij van een natie die simpelweg bekend staat als Het Keizerrijk, gelegen aan de andere kant van de Keizerlijke Zee. De voormalige kolonie moest fel tegen deze onderdrukkers van overzee vechten voor de onafhankelijkheid en vrijheid van hun volk. In de beginjaren van de onafhankelijkheid waren veel van de adellijke huizen echter nog steeds erg gekant tegen de nieuw opgerichte kiesmonarchie. Velen van hen waren van mening dat dit niet de beste manier van handelen was voor de voormalige kolonie, en waren bang dat ze invloed zouden verliezen onder de lokale bevolking.


Regeringsvorm

De natie Dalaria wordt beschouwd als een kiesmonarchie en wordt geregeerd door een koning, op dit moment is dit Marcus von Lelien de Derde. Bij het overlijden van de koning neemt een van de andere edelen de rol van koning of koningin over. Hierbij worden verkiezingen gehouden. Enkel adel met de titel van Markies of Hertog is verkiesbaar.

De koning heeft natuurlijk zijn edelen en zijn hofhouding, en delegeert veel van zijn taken aan de mensen onder hem. De koning is geliefd onder zijn onderdanen. Hij is getrouwd met Markiezin Yasmyn van Saafhaven met wie hij (op dit moment) nog geen kinderen heeft.

Het koninkrijk Dalaria kent de volgende adellijke titels, gerangschikt van meest belangrijk naar minst:

  • Koning / Koningin: Leider van het Koninkrijk
  • Hertog / Hertogin: Leider van een provincie
  • Markies / Markiezin: Leider van meerdere gemeenten of kleine provincie
  • Burggraaf / Burggravin: Leider van een gemeente
  • Baronet / Baronetes: Leider van een dorp of stad
  • Ridder / Ridder: een ridder, geen land maar wel aanzien
  • Jonker / Jonkvrouwe: Geboren in adellijke kringen.

Religie

De religieuze samenleving van Dalaria wordt gezien als polytheïsme. Bijna elke inwoner aanbidt een of andere vorm van god of goden. Enkel de geestelijke wijden hun leven aan één godheid.

Religie is prominent aanwezig in de samenleving. Overal in het land zijn tempels of heiligdommen te vinden. Deze gebedshuizen worden vaak onderhouden door vrijwilligers of leden van de geestelijkheid die worden gefinancierd door gemeenschappelijke tienden of een nobele weldoener(s) die dezelfde god(in) aanhangt.

Magie

Magie is een groot onderdeel van deze wereld en niemand is er zo natuurlijk begaafd in als de Elfen. Het enige andere ras ter wereld dat hier in de buurt lijkt te komen zijn de Rothuac die uit de woestijnen van het zuidelijke deel van het rijk komen.

Er zijn drie scholen der magie: Primal, Elemental en Spiritual. Van deze drie stromingen is Elemental het meest voorkomend en sterk vertegenwoordigd in het Koninklijke Gilde der Magie.


Sociale status

Dankzij voorvechters van raciale gelijkheid zoals de elf Ken-Kari Q’ats en de mens Xariandor is de Unie van Coöperatie opgericht. Hierbij zijn flinke stappen gemaakt in gelijkheid tussen de rassen.
De primaire laag van de Dalariaanse samenleving blijft echter bestaan uit mensen. Zij vormen een duidelijke meerderheid en hebben de meeste invloed als het gaat om politieke macht.