Gedrags-regels

Gedragsregels

Wij als organisatie vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig en prettig voelt om bij ons te spelen. Iedere deelnemer, figurant of speler, dient zich daarom aan de onderstaande gedragsregels te houden. Als deelnemer aan de Kronieken van Dalaria ga je automatisch akkoord met de gedragsregels die hier genoemd worden. Het wordt dan ook van alle deelnemers verwacht dat zij deze regels kennen en ernaar handelen.

Alcohol

Het nuttigen van (eigen) drank is op dit evenement toegestaan waarbij de organisatie uitgaat van eigen verantwoordelijkheid (geniet, maar drink met mate). Als je aangeschoten of dronken bent, is het verboden om deel te nemen aan gevechten.
Als je gedrag als dermate storend wordt ervaren door andere spelers, kun je door de organisatie worden verzocht het spel te verlaten. Mochten je acties als ongewenst ervaren worden (bv. ongewenste intimiteiten) dan zullen hier andere (ernstige) consequenties aan hangen.

Roken

Roken is enkel toegestaan op de daarvoor aangegeven locaties in verband met brandveiligheid en potentiële overlast voor andere spelers. 

Drugs

Hoewel de organisatie een gedoogbeleid heeft op het gebruik van het roken van wiet, is het gebruik van andere drugs niet toegestaan. Voor het roken van wiet geldt dezelfde voorwaarden als roken in het algemeen, met daarbij de toevoeging dat je niet mag mee doen met gevechten. 

Ongewenst gedrag

Het kan zijn dat je een keer niet lekker in je vel zit en dat dit tot uiting komt in je spel. Hier hebben wij als organisatie alle begrip voor. Echter het mag niet zo zijn dat jouw gedrag als dermate storend wordt ervaren dat dit een negatieve invloed heeft op de ervaring van andere spelers (handen kruisen). Mocht dit gedrag geconstateerd worden door de organisatie, het figurantenteam of de spelers, zal je door de organisatie apart genomen worden om het geval te bespreken om zo tot een passende oplossing te komen. Mocht je na dit gesprek geen verbetering tonen, dan zal je verzocht worden het evenement te verlaten. 

Ander illegaal gedrag

LARPen doe je met elkaar en voor elkaar, wij gaan er dan ook van uit dat je je netjes gedraagt. Het toe-eigenen van andermans eigendom is bijvoorbeeld ten strengste verboden: de consequentie is dat je direct wordt verwijderd van het terrein. Bij illegaal gedrag wordt ten allen tijde aangifte gedaan bij de politie. 

Melding maken bij SL

Voordat je als speler belangrijke acties onderneemt, ga je altijd naar een SL om deze in te lichten. Bij voorwerpen of spreuken waar dit voor geldt, wordt dit vermeld bij de beschrijving. Daarnaast is de SL inlichten ook belangrijk als je het bos in gaat of OC een moment voor jezelf neemt. Op die manier kunnen wij overzicht bewaren en weten we ook dat een deelnemer niet zomaar is verdwenen (veiligheid).

Veilig vechten

Het is ten alle tijden de bedoeling dat er veilig wordt gevochten. Het slaan met wapens gebeurt beheerst. Het is enkel de bedoeling dat er wordt geslagen met wapens en niet gestoken. Steken is enkel toegestaan met kernloze wapens (werpdolken of steeksperen).

Alle wapens dienen vooraf gecontroleerd te worden door de SL of de daarvoor aangewezen personen.

Locaties die verboden zijn om te raken: Hoofd, borsten (bij vrouwen) en kruis.